Monday, September 2, 2013

Empat macam lelaki

Khalil bin Ahmad berkata," Lelaki itu ada empat macam lelaki yang tahu bahawa dia tahu. Inilah orang alim sejati. Lelaki yang tahu namun tidak tahu bahawa dia tahu. Orang semacam ini tertidur. Bangunkan dia! Kemudian lelaki yang tidak tahu namun dia tahu bahawa dia tidak tahu. Inilah orang yang minta petunjuk, tunjukkanlah! Dan terakhir adalah lelaki yang tidak tahu dan tidak tahu lagi bahawa dia itu tidak tahu. Inilah orang yang bodoh. Tinggalkan saja dia!"

Petikan daripada buku Penenang Jiwa:Pengubatan dan Rawatan
Imam Al-Ghazali
Terjemahan kitab Mukashafah Al- Qulub

Kita pilihlah yang mana satu daripada empat macam lelaki yang kita mahu. Wallahualam.

No comments: