Tuesday, February 24, 2015

Tulisan raw berkenaan falsafah.

Trend kebelakangan ini, anak-anak muda semakin giat mempromosikan falsafah sekaligus menjadikan ianya satu garis intelektual. Siapa yang banyak membaca falsafah dan mengulasnya umpama diangkat menjadi 'ulamak'